Главен счетоводител и ЗАС

Магдалена Лазарова – главен счетоводител

Румяна Здравкова – ЗАС