Бюджет и отчет

Бюджет 2024 - ТУК.

Отчет за бюджета към месец Март 2024 г. - ТУК

Отчет за бюджета за месец Юни 2023 г. - ТУК

Отчет за бюджета за месец Март 2023 - ТУК.

Отчет за бюджета за месец Декември 2022 - ТУК.

Отчет за бюджета на месец Септември 2022 - ТУК.

Бюджет за месец Юни 2022 г. - ТУК

Бюджет 2022 - ТУК.

171 - отчет 1-во трим. 2022 г. - ТУК.

Бюджет за месец декември 2021 г. - ТУК.

Бюджет - месец септември 2021 - ТУК

Бюджет 2021 - ТУК - Презентация - ТУК

Бюджет - месец юни 2021 г. - ТУК

Бюджет - месец март 2021 г. - ТУК.

171 отчет шестмесечие - тук.

Бюджет за месец декември 2020 г. - ТУК.

Бюджет за месец септември 2020 г. - ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за месец март 2020 - ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за 2020 година - ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за месец декември 2019 г. може да се види ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за месец септември 2019 г. може да се види ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за месец ЮНИ 2019 г. може да се види ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за първо тримесечие на 2019 г. може да се види ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за 2018 г. може да се види ТУК.

Бюджет на 171 ОУ за месец СЕПТЕМВРИ 2018 г. може да се види ТУК.