Наближава 14.01. – патронен празник на 171 ОУ „Стоил Попов“

Submitted by admin on Wed, 01/05/2022 - 17:41

Уважаеми  ученици, учители и родители,

         Наближава 14.01. – патронен празник на 171 ОУ „Стоил Попов“.  На тази дата преди 158г. будителят Стоил Попов създава нашето просветно средище.

         Ще уважим делото на нашия патрон с дейностите, отразени в календара:

 

  • Изложба с рисунки на тема „ Нашето училище – някога, днес и утре“

Срок: 14.01.2022г.; Участници: 5, 6, 7 кл.; Отговорник: В. Георгиева;

Разположение на изложбата: информационните табла в двора

 

  • Есе на тема „Моето училище“

Срок: 12.01.2022г.; Участници: 5, 6, 7кл.; Отговорник: Д.Василева, А.Иванова; Публикуване на сайта: най-доброто есе, запознаване на учениците с него – 13.01. по класове, в час по преценка на кл. ръководители;

 

  • Мултимедиен продукт „Какво знам за моето училище“

Срок: 14.01.2022г.; Участници: всички класове; Отговорник: Н.Грозданова, Св. Стоянова;

 

  • Изготвяне на табло за известни личности, учили в нашето училище

Срок: 14.01.2022г.; Отговорник: Д. Василева;