!!! На вниманието на ученици и родители

Submitted by admin on Wed, 01/26/2022 - 12:19

Съобразно заповед №РД09-1474/24.01.2022г. на министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022г. до 04.02.2022г.вкл. са неучебни за учениците;

Учебните занятия ще бъдат възобновени на 07.02.2022г. със седмичното разписание за II учебен срок;

Съгласно разпоредбите на МЗ и МОН учебните занятия ще бъдат подновени в присъствена форма или в ОРЕС, за което ще Ви информираме след получаване на указания;

За опазване на живота и здравето на учениците напомняме в неучебните дни да се спазват противоепидемичните мерки и указанията за безопасност.