Ученически дебат

Submitted by admin on Mon, 03/07/2022 - 10:21

В навечерието на 3 март в нашето училище се проведе дебат на тема „Излизаме ли като свободни граждани от българското училище?“. Своите позиции защитаваха с „Да“ VI „а“ кл. и „Не“ VI „б“кл. Провеждането на дебати в училище не е част от учебното съдържание. Но доста от знанията могат да бъдат приложени. Целта е учениците да се учат да търсят информация по определена тема, да мислят, да се формират у тях умения да изказват мнение пред всякаква аудитория, независимо дали тя го споделя, да се изразяват смислено, да обогатяват общата си култура. Това е трети пореден дебат, в който психологът на училището- г-жа Ангелова мотивира нашите ученици публично да говорят по предварително обявена тема. Аплодираме участниците за отговорното поведение.

         Пожелаваме на нашите ученици да се развиват като уверени, мислещи и свободни граждани.