Състезание „Любословие“

Submitted by admin on Mon, 03/28/2022 - 12:17

На 28.02.2022г. в нашето училище се проведе състезание по български език и литература „Любословие“. Целта на състезанието е да се проверят уменията на учениците за разбиране, осмисляне и използване на информация от текст, както и за създаване на писмен текст по конкретна задача. Повишаване на функционалната грамотност на учениците е една от най-важните задачи в обучението по български език и литература. Целта е постигане на високо ниво на функционална грамотност и заемане на достойно място в различни класации, които я отчитат.   

         Голяма част от учениците от начален етап в нашето училище участваха в състезанието и показаха много добри резултати, които съответстват на усвоените знания по ДОИ. От максимален брой точки 50, отличилите се наши ученици постигнаха:

 

I клас: Виктория Тонева Стоянова – 44т.;

           Дияна Димитрова Кирилова – 40т.

 

II клас: Георги Василев Лозанов – 45т.;

            Кристиян Григоров Григоров – 45т.;

            Дариа Данкова Попова – 44т.;

            Никол Валентинова Иванова – 44т.;

            Теодора Антониева Захариева – 43т.;

            Борислава Иванова Иванова – 40т.;

            Деница Огнянова Григорова – 40т.

 

III клас: Дияна Яворова Донкова – 40т.;

              Кристиян Кристиянов Стоянов - 40т.

 

IV клас: Мира Юлиянова Ковачева – 46т.;

              Васил Василев Лозанов – 45т.;

              Сияна Ндизейе – 44т.;

              Теа Младенова Велева – 42г.;

              Алекзандър Марио Панайотов – 41т.;

              Фрея Калоян Христова – 41т.;

              Димитър Стоянов Велинов – 40т.;

              Радостина Валентинова Соколова – 40т.

 

Поздравления за учениците и учителите!

И нека се множат успехите ни!