Следобедни занимания

Submitted by admin on Wed, 04/27/2022 - 14:12

Зеленина, свежо ухание, алпинеум, стълбичка на знанието и II „а“ кл. в час за самоподготовка по български език и литература. А в междучасието – пикник. И Слънцето се умили и се показа иззад облаците.

Днес, 27.04.2022г., 16,10ч.