Педагогическа квалификация

Submitted by admin on Tue, 05/10/2022 - 13:18

На 07.05.2022г. учителите от нашето училище участваха в квалификация на тема „Иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от обучението“. Темата е изключително актуална предвид новите предизвикателства пред образователната система. Нормативната уредба определя основна роля на преподаването и оценяването за провеждане на ефективен учебен процес. Обучението бе организирано от РААБЕ България. Благодарение на д-р Светла Петрова обогатихме компетенциите си по отношение на иновациите в преподаване и  оценяване на резултатите от обучението.