Ден на отворените врати

Submitted by admin on Mon, 05/16/2022 - 17:57

В слънчевия пролетен ден на 14.05.2022г се проведе „Ден на отворените врати“ в нашето училище. То отвори врати, за да могат бъдещите първокласници и техните родители да се запознаят с материалната база.

Откриването на този ден започна с кратко слово на директора на училището Госпожа Костова, последва кратък рецитал на учениците от II”a” и IV”a” клас и емоционално се включиха танцьорките от извънкласните дейности към 171 ОУ

„Стоил Попов‘ към танцова школа “В Шоплука“.

Голям интерес сред родителите предизвикаха класните стаи на открито, потънали в зеленина и цветя. И в двете класни стаи имаше импровизирани ателиета по интереси . В едното ателие учениците рисуваха под ръководството на господин Емилиян Митов на тема “Училището-гнездо на таланти“. В другото ателие под ръководството на господин Николай Стоянов седмокласниците направиха чудни Къщички за книги, а шестокласниците боядисаха къщички за птички , които ще прикрепим към дърветата в училищния двор.

На спортните площадки господин Петров бе организирал забавни игри за учениците от първи до четвърти клас.

Родителите на бъдещите първокласници обикаляха и разглеждаха класните стаи , най-много се задържаха в кабинета по български език и литература и история и цивилизация. Стените на класната стая са изрисувани с портретите на наши Възрожденци и паметници-символи на нашата история. Рисунките са дело на колегата Валентина Георгиева.

Целият педагогически персонал бе на разположение на хората , които задаваха въпроси и искаха разяснения по това , което ги вълнуваше по отношение на училището.

Денят премина емоционално с много усмивки и вълнение.