Родителска среща с родителите на учениците от първи до седми клас (включително)

Submitted by admin on Thu, 09/01/2022 - 06:56

Уважаеми родители,

На 12.09.2022 г ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от първи до седми клас(включително).

Родителската среща за всички класове ще започне в 18:30 ч и ще се проведе в класните стаи.Класните ръководители ще запознаят родителите с организацията на учебната 2022/2023 година.

Очакваме Ви!

                                                       
От ръководството