Заседание на Училищното настоятелство съвет при 171 ОУ

Submitted by admin on Thu, 09/01/2022 - 08:35

На 13.09.2022г. от 18,30ч. ще се проведе заседание на Училищното настоятелство съвет при 171 ОУ „Стоил Попов“. 

Дневен ред:

1. Готовност за учебната 2022/2023г.

2. Запознаване с нормативни документи.

3. Текущи въпроси.