Екологичното възпитание на нашите ученици е неразделна част от цялостната учебно-възпитателна работа в нашето училище

Submitted by admin on Wed, 10/19/2022 - 16:54

Екологичното възпитание на нашите ученици е неразделна част от цялостната учебно-възпитателна работа в нашето училище. С голям интерес учениците от II“а“ и  II“б“ клас участваха в съвместното мероприятие на район Нови Искър с БУЛЕКОПАК.

  Децата участваха в беседата на госпожа Анастасия Обретенова-представител на  БУЛЕКОПАК. Научиха как се събират отпадъците разделно и разбраха какво означава „РЕЦИКЛИРАНЕ“. Отговаряха на въпроси и даваха примери от техния житейски опит.

 А след интересната беседа започнаха участието си в „Арт работилница за малки“, като показаха ,че от ненужните пластмасови шишета можем да си направим полезни предмети .

 

За да бъдат рециклирани отпадъците от опаковки, е необходимо да бъдат отделени рециклируемите опаковки от нерециклируемите отпадъци. Най-ефективно е това разделяне да се случи в момента на превръщането на опаковките в отпадък, т.е. след употребата на продуктите, които те съдържат. Това се нарича разделяне при източника на образуване.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество.