„Будителите – от Паисий до учителите“

Submitted by admin on Mon, 10/31/2022 - 07:42

Денят на народните будители е празник, прославящ делото на българските просветители, книжовници, революционери, радетели  за образование и възраждане на националния дух:

„О, будители народни,

цял низ светли имена

чисти, сияйни, благородни,

вий сте нашите знамена най за вечни времена.“