Ден на християнското семейство

Submitted by admin on Mon, 11/21/2022 - 16:38

В Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на нашето училище са заложени редица дейности, насочени към формиране на личности. Част от гражданското образование включва възприемане на общочовешките ценности и уважение към традициите. Днес –21.11.2022г. в Деня на християнското семейство второкласниците посетиха храм „Света Троица“ в кв. Кумарица. Бяха посрещнати радушно от  отец  Лука и храмовите служители. Те поздравиха децата, почерпиха ги и им подариха икони. В духа на християнските добродетели светите хора пожелаха на децата да бъдат добри, да се обичат, да си помагат, да почитат родителите и възрастните, да носят вярата в сърцата си.