Без опасност на пътя

Submitted by admin on Fri, 12/09/2022 - 07:33

Така озаглавихме днешното занимание по БД в нашето училище. През лятото кандидатствахме и бяхме одобрени по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул 5 „ Площадки за обучение по безопасност на обучение по пътищата“. Оформена бе площадка с маркировка на пътното движение. По проекта бе закупено и оборудване – пътни знаци, светофари, велосипед, светлоотразителни жилетки, конуси, робот-пешеходец. Всичко това даде възможност да възпроизведем реална пътна обстановка. Доверихме се на младши автоинспектори Стоянов и Христов от Пътна полиция на СДВР. Учениците научиха най-важното, за да са в безопасност на пътя – пресичане на пътното платно, пешеходни зони и пътеки, движение на пешеходците, светофар, регулировчик, движение на велосипедистите, предпазни аксесоари – каски, светлоотразителни жилетки, изправност и светлини на велосипеда. Истински забавно протече движението по велоалея под зоркото наблюдение на пътните полицаи. С интерес децата наобиколиха червения патрулен полицейски автомобил и се радваха на светлинните и звукови сигнали. Децата обещаха на полицаите да спазват правилата за движение и като пешеходци, и като велосипедисти. А някои от тях заявиха желание да се запознаят със закона за движение по пътищата, за да го знаят след време, когато се запишат на шофьорски курсове.

С такива занимания си поставяме за цел да формираме респект у подрастващите към представителите на институциите. А това е отличителен белег на всяко развито общество.