НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Submitted by admin on Mon, 12/12/2022 - 20:43

Нашето училище участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“. С дейностите по проекта се цели да се постигне личностно развитие, екипно взаимодействие, изграждане на умения за отговорност, дисциплинирана и самоконтрол. Имаме опит от различните проекти да развиваме спортните способности на учениците и да изграждаме у тях умения за здравословен начин на живот. Успехите в различните спортни мероприятия са показателни за това. По НП „Заедно в изкуствата и спорта“ нашите спортисти вече имат стилни екипи, с които гордо славят името на училището ни с традиции и 158-годишна история.