Тайните на етикета или правила на добро поведение

Submitted by admin on Sat, 12/17/2022 - 18:09

Преди един месец в нашето училище гостува г-жа Таня Михайлова – директор на института за подготовка на дипломатически кадри към МВнР. Подари ни книга – „Популярен етикет“. Днес проведохме открит урок с четвъртокласниците на тема „Тайните на етикета или правила на добро поведение“. Ментори на мероприятието бяха г-жа К.Ангелова и г-жа Иванова. Бяха подготвили презентация, в която на разбираем език поднесоха информация за същността на етикета като съвкупност от норми и правила за поведение в различна среда. Символиката на цветята в букета, който подаряваме, поведението в обществения транспорт, прилично държание в онлайн среда и пред камера, правилното хранене и използване на прибори бяха разискваните теми. Учениците сами стигнаха до извода, че добро възпитание и етикет са синоними.

За правилното поведение като елемент от развитието на личността е важно семейното възпитание и училищното образование да вървят ръка за ръка.