Професия метеоролог

Submitted by admin on Thu, 12/22/2022 - 07:38

За седмокласниците всеки един учебен ден е важен. Следващата година те трябва да направят избор, свързан с продължаващото им образование. Не е достатъчно да имат само желания и интереси. Знанията и уменията, които са придобили в основната степен на училищното образование ще определят къде ще продължат обучението си, а впоследствие и каква професия ще изберат за развитието си. За да ги подкрепим в професионалното ориентиране, организираме срещи с хора, реализирали се в различни професионални области.

Вчера наши гости бяха Ваня и Антон Петрови. Сем.Петрови са успели млади хора, които са избрали за своя професия метеорологията. Завършили са физика в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента са научни работници в Института по метеорология и хидрология. Работят по различни проекти. Успяха да грабнат вниманието на младата аудитория с интересен подход, достъпна и разбираема информация, компетентна презентация.

Благодарим на сем.Петрови и споделяме пожеланието на Ваня някой от нашите ученици да припознае метеорологията като път за професионално развитие.