„УЧИМ, ТВОРИМ, МЕЧТАЕМ“

Submitted by admin on Fri, 01/06/2023 - 15:24

c

ДНИ, ПОСВЕТЕНИ НА 159 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО НИ, С ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ НАШИЯ ПАТРОН СТОИЛ ПОПОВ

 

09.01.2023г. /понеделник/ Поетичен рецитал „Отечество любезно, как хубаво си ти!“; Ученици: 6 „а“ кл.; видеоклип; Отг.: Василева, Ал.Христов;

 

10.01.2023г. /вторник/ Открит урок по ФВС „По възрожденски смели и устремни“ ; Час: 13,30ч.; Място: физк.салон; Ученици: 5 „а“ кл.; Публика: учители, 7 „а“ и 7 „б“ кл; Отг.: И.Петров, И.Ангелова, Т. Георгиева;

 

11.01.2023г. /сряда/ Творческа работилница – макет на училището някога, днес и в бъдеще“;

Час:12,45ч.; Място: кл.стаи; Ученици: 2 „а“ и 2 „б“ кл.; Отг.: Т.Андонова, Св. Стоянова, В.Георгиева, В.Доцова;

 

12.01.2023г. Викторина „Какво знаем за живота и дейността на Стоил Попов“ ; Час: 13,30ч.; Място: физк.салон; Ученици: 4 „а“ и 4 „б“ кл.; Публика: учители, 3 „а“ и 3 „б“ кл; Отг.: Д.Деянова, Н.Грозданова, Д.Стоянчова, Юл.Войнова;

 

13.01.2023г. Посещение в Курилски манастир, който е свързан с биографията на Стоил Попов.

Час: 13,30ч.; Ученици: Училищен парламент; Отг.: Василева, И.Ангелова