Един различен урок

Submitted by admin on Wed, 03/01/2023 - 07:38

 

Интердисциплинарното учене е пътят за осъзнаването от учениците на връзките между различните предметни области и прилагане на практика на новите знания и умения. Позволява им да откриват  съдържателни и функционални връзки между процеси и явления, изучавани в различни дисциплини.  

 

Като добри професионалисти учители от нашето училище подготвиха и проведоха урок на тема „Земята през различен поглед“. „Земята“ обедини няколко теми от учебното съдържание за пети клас по предметите: български език и литература, човекът и природата, география и икономика, технологии и предприемачество. Началото бе емоционално и тематично - петокласниците  рецитираха стихотворението „Българска земя“. Г-жа Божилова като водещ следваше методическата част от провеждането на урока. Четвъртокласници разказаха за планетата Земя. С подкрепата на г-жа Хранова учениците разшириха знанията си по темата „Планетата Земя – нашият дом във Вселената“. Електронният урок на „Уча се“ бе разбираем, а тестът върху новите знания не затрудни никой от петокласниците. В презентацията „Взаимодействие между земните обвивки“ г-жа Стоянчова свърза знанията за строежа на Земята с актуални събития – земетресения, опазване на околната среда. Г-жа Василева постави думата  „земя“ в пирамидата: звук, сричка, дума, изречение, текст, а учениците заявиха своята грамотност. Във времето отделено за технологии и предприемачество учениците посяха семена от билки, за чието развитие ще се грижат те и г-жа Стоянова. И накрая емоционален финал – изпълнение на песента „Питат ли ме дей зората“.

 

Целта на урока – да се стимулира мисленето на учениците и те сами да стигат до изводите, бе постигната. Гостите, които бяхме поканили, присъстваха на един съвременен урок, в който учениците имаха главна роля. Тази наша дейност бе адмирирана от РУО, София-град и СБУ.