УСПЕХ!!!

Submitted by admin on Tue, 03/21/2023 - 18:31

С голяма гордост съобщаваме имената на двама наши ученици – Васил Василев Лозанов от V „а“ кл. и Даниела Димитрова Велчева от VI „а“ кл. На областния кръг на олимпиадата по БЕЛ те постигнаха изключително високи резултати. Васил Лозанов – с 29т. от максимален брой 30, е първи в списъка от двеста и двама петокласници от цяла София. Даниела Велчева – с 28т. от максимален брой 30, се нарежда сред най-добрите от двеста и осем шестокласници. Успехите на Васил и Даниела са резултат на последователно, отговорно и трайно усвояване на знанията, на уважение към труда на учителите, на формирана ценностна система от родителите.

Скъпи ученици, предстоят Ви още много състезания. Бъдете винаги сред първите! Вие го заслужавате!