Гражданско образование

Submitted by admin on Wed, 04/26/2023 - 17:19

На 25.04.2023г. третите и четвъртите класове от нашето училище посетиха Полигона за обучение за действия при бедствия, аварии и кризи на СО. С готовност приехме поканата на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и се включихме в добрата практика на експертите от СО. Превантивната дейност за защита при различни бедствия е част от обучението и възпитанието по различни учебни предмети, но когато се провежда в реална среда, е по-ефективна. Няколко часа нашите ученици получаваха знания за реакция при различни ситуации и в практически игри демонстрираха различни умения. Актуална информация дадоха и тематичните прожекции и лекции от специалистите. Чудесната природа, чистият въздух, вниманието и отношението бяха прекрасен фон на демонстративните занимания.