Когато изригне вулкан във II „б“ кл.

Submitted by admin on Fri, 04/28/2023 - 07:19

Един въпрос в часа по родинознание провокира интереса на второкласниците за нови знания. Сами потърсиха информация и направиха ефектна демонстрация на изригнал вулкан. Един вулкан обедини знанията по български език и литература, родинознание, технологии и предприемачество и усмихна детските лица.