Родителска среща на 14.06.2023 година

Submitted by admin on Wed, 06/07/2023 - 06:29

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

заповядайте на родителска среща на 14.06.2023 година от 18:00 часа!

Родителската среща ще се проведе по паралелки с класните ръководители. Ще имате възможността да зададете въпросите , които Ви вълнуват и да получите информация ,отнасяща се до организацията на учебния процес през учебната 2023 /2024 г.

Очакваме Ви !