Много добри резултати на НВО!

Submitted by admin on Mon, 06/12/2023 - 06:43

На Национално външно оценяване четвъртокласниците от нашето училище постигнаха много добри резултати:

· Български език и литература

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 79,83 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 5,17

Среден брой точки за страната: 70,52 т.

Среден брой точки за град София: 79,39 т.

· Математика

Явили се ученици: 41

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 69,05 т.

Средна оценка за 171 ОУ „Стоил Попов“: Много добър - 4,82

Среден брой точки за страната: 64,38 т.

Среден брой точки за град София: 72,66 т.

Резултатите са много добра атестация за работата на учителите, отношението към образователния процес на учениците и цялостната дейност в училището.