Предстоящи родителски срещи

Submitted by admin on Tue, 08/29/2023 - 07:42

Уважаеми родители,

На 07.09.2023 г. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от начален етап (от първи до четвърти клас). Родителската среща за ще започне в 18:00ч. в класните стаи.

На 12.09.2023 г. ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от прогимназиален етап (от

пети до седми клас). Родителската среща ще започне в 18:00 ч. в класните стаи.

Класните ръководители на всички класове ще запознаят родителите с организацията на учебната 2023/2024 година.

Очакваме Ви!

От ръководството