Резултати НВО IV клас

Submitted by admin on Fri, 06/07/2024 - 11:38

Да поздравим нашите четвъртокласници за високите резултати на НВО! При максимални 100т. по български език и литература те постигнаха среден брой точки 83,41, което по-висок резултат от този на регионално /София-град/ и национално ниво. По математика точките са 76,40т. – резултат, който е малко по-нисък от този на регионално ниво, но по-висок от този на национално ниво.

Резултатите са показателни за нивото усвоени знания, които са плод на упорит труд и подкрепа – на ученици, учители, родители.