НВО VII клас

Submitted by admin on Mon, 07/01/2024 - 19:27

Резултати на Национално външно оценяване VII кл.:

· Български език и литература

Явили се ученици: 24

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 63,06 т.

Среден брой точки за страната: 54,61 т.

Среден брой точки за град София: 65,16т.

· Математика

Явили се ученици: 24

Среден брой точки за 171 ОУ „Стоил Попов“: 46,66т.

Среден брой точки за страната: 42,94т.

Среден брой точки за град София: 64,73т.

Сравнителният анализ показва, че в сравнение с 2022/2023 учебна година резултатът по БЕЛ е по-нисък с 0,6т., по математика също има завишение с 13,73т. Средният брой точки е 54,86т. и е с 6,57т. по-висок от предходната учебна година.