Класове

I „а“кл.  Кл. ръководител  Даниела Николова Деянова

                Учител ЦОУД  Николет Руменова Грозданова

 

I „б“кл.  Кл. ръководител  Ивалина Георгиева Велинова

                Учител ЦОУД  Весела Генадиева Доцова

 

II „а“кл. Кл. ръководител  Мария Павлова Божилова

                 Учител ЦОУД  Кристина Стойчева Деянова

 

II „б“кл. Кл. ръководител  Диманка Георгиева Малинова

                 Учител ЦОУД  Юлиана Тодорова Войнова

 

III „а“кл. Кл. ръководител  Татяна Веселинова Андонова

                 Учител ЦОУД  Валентина Валентинова Георгиева

 

III „б“кл. Кл. ръководител  Светлана Цветомирова Стоянова

                  Учител ЦОУД  Калина Йорданова Ангелова

 

IV„а“кл. Кл. ръководител  Ангелина Методиева Филипова

                  Учител ЦОУД  Таня Лазарова Георгиева

 

IV„б“кл. Кл. ръководител  Георги Кирилов Киричков

                  Учител ЦОУД  Адриана Тодорова Зарева

 

V „а“ кл. Кл. ръководител  Виолета Маноилова Владова

V „б“ кл. Кл. ръководител  Диана Йорданова Стоянчова

VI „а“ кл. Кл. ръководител  Иван Пламенов Петров

VI „б“ кл. Кл. ръководител  Поля Митева Колева-Шуклева

VII „а“ кл. Кл. ръководител  Елеонора Венциславова Хранова