Графици и седмично разписание

Графици за втори срок - ТУК.

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

Седмич

 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА II УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – НАЧАЛЕН ЕТАП

                                                                                УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

       I”a”

 

        I“б“

 

II“а“

 

II“б“

 

III“а“

 

III“б“

 

IV“а“

 

IV“б“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Български език и лит.

1

Англ.език ИУЧ

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Математика

1

Физ .възп. и спорт

1

Български език и лит.

2.

Англ.език ИУЧ

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Компютърно моделиране

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

3.

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Физ .възп. и спорт

3

Английски език

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Физ .възп. и спорт

4.

Математика

4

Математика

4

Физ .възп. и спорт

4

Математика

4

Математика

4

Български език и лит.

4

Математика

4

Математика

5.

Час на класа

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Час на класа

5

Техн. и предпр.

5

Английски език

5

Час на класа

5

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Час на класа

6

Час на класа

6

Английски език

6

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

 

Вторник

 

1.

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Английски език

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

Български език и лит

1

Български език и лит.

2.

Музика

2

Български език и лит.

2

Математика

2

Английски език

2

Компютърно моделиране

2

. Математика

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

3.

ЧСД-Лека атлетика

3

Математика

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Английски език

3

Български език и лит.

3

Математика

3

Математика           

4.

Математика

4

Физ .възп. и спорт

4

Български език и лит.

4

Математика

4

Български език и лит.

4

Музика

4

Физ .възп. и спорт

4

Човекът и природата

5.

Български език и лит.

5

Техн. и предпр.

5

Музика

5

Музика

5

Математика

5

Човекът и обществото

5

Техн. и предпр.

5

Английски език

6.

 

 

 

 

 

 

 

6

Изобр.изк.

6

Физ .възп. и спорт

6

Компютърно моделиране

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Български език и лит.

1

Математика

1

ЧСД-Лека атлетика

1

Математика

1

Математика

 

Математика           

 

Български език и лит

 

Български език и лит.

2.

Български език и лит.

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.           

2

Български език и лит.

2

Български език и лит.

 

ЧСД-Лека атлетика

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

3.

Техн. и предпр.

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

3

Български език и лит.

 

Физ .възп. и спорт

 

Човекът и природата

 

Български език и лит.

4.

Мат.-ФУЧ

4

Изобр.изк.

4

Математика

4

Музика

4

Човекът и обществото

 

Английски език

 

Музика

 

Математика

5.

Физ .възп. и спорт

5

Музика          

5

Музика

5

Околен свят ИУЧ

5

Физ .възп. и спорт

 

Български език и лит.

 

Математика

 

Компютърно моделиране

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Изобр.изк.

 

Български език и лит.

 

Английски език

 

Техн. и предпр.

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Физ .възп. и спорт

1

Математика

1

Български език и лит.

1

Български език и лит.

1

ЧСД-Лека атлетика

1

Български език и лит

1

Български език и лит

1

Български език и лит.

2.

Математика

2

Български език и лит

2

Български език и лит. ИУЧ

2

Български език и лит. ИУЧ

2

Български език и лит.

2

Английски език

2

Български език и лит. ИУЧ

2

Физ .възп. и спорт 

3.

Български език и лит.

3

Български език и лит. ИУЧ

3

Изобр.изк.

3

Физ .възп. и спорт

3

Български език и лит.ИУЧ

3

Български език и лит. ИУЧ

3

Човекът и обществото

3

Български език и лит. ИУЧ

4.

Български език и лит.ИУЧ

4

Физ .възп. и спорт

4

Изобр.изк.

4

Изобр.изк

4

Човекът и обществото

4

Музика

4

Човекът и общ.ИУЧ

4

Човекът и обществото

5.

Музика

5

КМИТ

5

Английски език

5

Изобр.изк

5

Музика

5

Човекът и обществото

5

Изобр.изк

5

Изобр.изк.

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Английски език

6

Изобр.изк.

6

ЧСД-Лека атлетика

6

Човекът и общ.ИУЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

1.

Математика

1

Мат.-ФУЧ

1

Мат.-ИУЧ

1

Мат.-ИУЧ

1

Български език и лит.ИУЧ           

1

Физ .възп. и спорт

1

Математика           

1

Английски език

2.

Родинознание

2

Музика

2

Околен свят

2

Околен свят

2

Физ .възп. и спорт

2

Мат.-ИУЧ

2

Човекът и природата

2

ЧСД-Лека атлетика

3.

КМИТ

3

Родинознание

3

Физ .възп. и спорт

3

Техн. и предпр.

3

Мат.-ИУЧ

3

Български език и лит.ИУЧ

3

Български език и лит.ИУЧ

3

Български език и лит.ИУЧ

4.

Изобр.изк.

4

ЧСД-Лека атлетика

4

Техн. и предпр.

4

Английски език

4

Човекът и природата

4

Изобр.изк.

4

Изобр.изк.

4

Математика           

5.

Изобр.изк.

5

Изобр.изкуство

5

ЧСД  –Лека атлетика

5

Околен свят ИУЧ

5

Музика

5

Човекът и природата

5

Английски език

5

Човекът и природата

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ .възп. и спорт

6

Изобр.изк.

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

 гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

 

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА  II  УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. НА 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                                                                                УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                /Канелия Костова

                                                                                                                 Директор на 171 ОУ „Стоил Попов“/

 

 

V  „а“

 

VIa

 

VI „б“

 

VII „а“

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

 

Понеделник

1.

Бълг. език и литература

1.

Български език и литература

1.

Математика

1.

Физика и астрономия

2.

Математика

2.

Български език и литература

2.

ЧСД-Лека атлетика

2.

География и икономика

3.

Човекът и природата

3.

Математика

3.

Български език и литература

3.

Български език и литература

4.

Английски език

4.

Информационни технологии

4.

Български език и литература

4.

Математика

5.

Физическо възпитание и спорт

5.

Човекът и природата

5.

Английски език

5.

Изобразително изкуство

6.

Музика

6.

Физическо възпитание и спорт

6.

История и цивилизация

6.

Биология и здр. образование

7.

Час на класа

7.

Час на класа

7.

Технологии и предприемачество

7.

Час на класа

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

 

Вторник

1.

Математика

1.

Физическо възпитание и спорт

1.

Български език и литература

1.

Български език и литература

2.

Български език и литература

2.

Български език и литература

2.

Математика

2.

Физическо възпитание и спорт

3.

Български език и литература

3.

Математика

3.

Човекът и природата

3.

История и цивилизация

4.

Изобразително изкуство

4.

Английски език

4.

Английски език

4.

Български език и лит.-ИУЧ

5.

Човекът и природата

5.

История и цивилизация

5.

Физическо възпитание и спорт

5.

Математика

6.

География и икономика

6.

Музика

6.

Математика ИУЧ

6.

Английски език

7.

 

7.

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

 

Сряда

1.

Английски език

1.

Бълг. език и литература

1.

Математика

1.

Химия и опзване на околната среда

2.

Математика

2.

География и икономика

2.

Български език и литература

2.

Български език и литература

3.

Човекът и природата

3.

Английски език

3.

Изобразително изкуство

3.

Математика

4.

Български език и лит.-ИУЧ

4.

Изобразително изкуство

4.

Физическо възпитание и спорт

4.

География и икономика

5.

История и цивилизация

5.

Математика

5.

Музика

5.

Физическо възпитание и спорт

6.

Музика

6.

ЧСД-Волейбол

6.

Български език и литература

6.

Биология и здр. образование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 ОУ „Стоил Попов”

гр. Нови Искър, ул. “Светлина” № 26

 

E-mail: 171ouu@gmail.com, (  991 75 54

 

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

 

Четвъртък

1.

Български език и литература

1.

Български език и литература

1.

Математика

1.

Английски език

2.

География и икономика

2.

Български език и лит.-ИУЧ

2.

 Английски език

2.

Български език и литература

3.

Математика

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

История и цивилизация

3.

Бълг. език и литература ИУЧ

4.

ЧСД-Волейбол

4.

Английски език

4.

Изобразително изкуство

4.

Математика

5.

Физическо възпитание и спорт

5.

Изобразително изкуство

5.

Музика

5.

Технологии и предприемачество

6.

Технологии и предприемачество

6.

Математика ИУЧ

6.

Бълг. език и литература ИУЧ

6.

Музика

7.

История и цивилизация

7.

Технологии и предприемачество

 

 

7.

ЧСД-Волейбол

 

Петък

 

Петък

 

Петък

 

Петък

1.

Математика ИУЧ

1.

Бълг. език и литература ИУЧ

1.

География и икономика

1.

Химия и опазване на околната среда

2.

Английски език

2.

Математика

2.

Човекът и природата

2.

История и цивилизация

3.

Български език и литература

3.

История и цивилизация

3.

Физическо възпитание и спорт

3.

Английски език

4.

КМИТ

4.

Музика

4.

Час на класа

4.

Математика ИУЧ

5.

Изобразително изкуство

5.

Човекът и природата

5.

Английски език

5.

Български език  литература

6.

Бълг. език и литература  ИУЧ

6.

Английски език

6.

Технологии и предприемачество

6.

Информационни технологии

 

 

 

 

7

Информационни технологии