Училищно настоятелство

Уважаеми родители членове на УН,

На 27.04.2022г. /сряда/ от 18,00ч. ще се проведе заседание на УН при 171 ОУ „Стоил Попов“.

Дневен ред:

1. Отчет на бюджета за първото тримесечие на календарната 2022г.

2. Организация и провеждане на НВО IV и VII кл.

3. Прием I кл.

4. Предстоящи ремонтни дейности.

5. Текущи въпроси.

 

Съдебно решение за регистрация на УН - ТУК.

Протокол от Заседание на УН на 08.09.2021 г. - ТУК и ТУК.