План за работа, съгласно временни епидемични мерки 2022/2023 г.