Извънкласни дейности

График на извънкласните дейности в 171 ОУ“ Стоил Попов “

за учебната 2022/2023 година

 

 

ФАРОС-  английки език

Народни танци

Карате

понеделник

JI   16:15-17:15

AS  17:20-18:20

DS  18:20-19:30

 

17:30 ч- 18:30 ч

(III,IV клас)

16:30 ч- 17:30ч

вторник

AJ    16:15-17:15

BS   17:20- 18:20

16:30 ч- 17:30 ч(I клас)

17:30 ч -18:30 ч(II клас)

 

сряда

JI   16:15-17:15

AS  17:20-18:20

DS  18:20-19:30

 

16:30 ч- 17:30 ч

(III,IV клас)

17:30 ч- 18:30 ч

 

четвъртък

AJ    16:15-17:15

BS   17:20- 18:20

 

 

петък

 

16:30 ч- 17:30 ч(I клас)

 

17:30 ч -18:30 ч(II клас)