Ученическо хранене

Правила ЗА ПРОДАЖБА И ВРЪЩАНЕ НА КУПОНИ ЗА ОБЯД в 171 ОУ“Стоил Попов“ - ТУК.

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКОТО СТОЛОВО ХРАНЕНЕ В 171 ОУ „СТОИЛ ПОПОВ“

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г. - ТУК.

Меню за периода 28.02.-04.03.2022 г. - ТУК.

Меню за периода 21.02-25.02.2022 г. - ТУК.