Добре дошли!

2022-11-25

Математика без граници

В края на м.октомври в нашето училище се проведе състезание от международния турнир „Математика без граници“. За десета поредна година „Математика без граници“  дава възможност на ученици от цял свят да изявят своите математически умения и заложби.

2022-11-23

Професия дипломат

Днес седмокласниците участваха в една различна среща. Наш гост бе г-жа Таня Михайлова–директор на дирекция подготовка на дипломатически кадри към МВнР. Дипломатите са хора, които практикуват трудна професия, свързана с кариерно израстване. Те имат солидно образование, владеят езици, спазват протокол. Дипломацията на ученически език означава да се решават конфликтите по мирен път, с диалог и разбиране.

2022-11-21

Ден на християнското семейство

В Програмата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на нашето училище са заложени редица дейности, насочени към формиране на личности. Част от гражданското образование включва възприемане на общочовешките ценности и уважение към традициите. Днес –21.11.2022г.